Psychomotorische thuisstimulatie

Psychomotoriek, omdat het lichaamsgevoel de psyché beïnvloed en de psyché het lichaamsgevoel. Lichaam en ziel zijn van mekaar afhankelijk. Gaat het goed met zijn ziel, beweegt een mens zich vrijer en ook andersom; beweegt een mens zich vrijer, dan heeft dit een positieve invloed op zijn welbevinden.

De psychomotorische ontwikkeling van het kind kun je ook als ouder of leerkracht ondersteunen:

Evenwicht

Een goed ontwikkeld evenwicht geeft het kind zelfvertrouwen. Dit helpt om nieuwe leerstappen te zetten. Schommelen bijvoorbeeld bevordert het evenwicht en wakkert de zintuigen aan. 

Oriëntatie

Oriëntatie is nodig als basis voor lezen, rekenen en schrijven. Het kind leert zich eerst binnen zijn eigen lichaam te oriënteren (boven-onder, achter-voor), nadien in de (buiten, binnen) ruimte en dan pas op het blad papier. Samen met je kind een parcours bouwen en verkennen is hier een leuk voorbeeld van.

Zintuigelijke waarneming

De zintuigelijke waarneming (voelen, horen, zien, ruiken, smaken) is de basis van elke ervaring en van elk leerproces. Ze ondersteunt de concentratie. De zintuigelijke waarneming heeft baat bij oefening.

Gevoelens

Emoties worden in het spel uitgedrukt en verkend. Ook de fantasie wordt zo aangewakkerd. Het kind vindt bij het spel rust en geborgenheid. Kan het kind zijn sterktes en voorkeuren uitleven, vergroot dit zijn zelfvertrouwen. Dit bevordert groei en ontwikkeling. De meeste kinderen vinden het fijn, opwindend en spannend om “politie en boefje” te spelen. Tijdens dit spel komen een hele boel emoties aan bod.

Sociale contacten

Beweging zorgt voor sociale contacten: kinderen hebben andere kinderen nodig om te spelen, zich te meten, eigen grenzen aan te geven, nieuwe dingen te ontdekken en gezamenlijk te lachen.


In sommige omstandigheden heeft het kind echter deskundige therapeutische ondersteuning nodig. Als gediplomeerde psychomotorisch therapeut kan ik uw kind hierin professioneel en op maat begeleiden.


www.moviment.be