Psycho-energetische coaching voor volwassenen

Volkomen en totaal in het nu leven wil zeggen: leven met wat er is, met wat zich voordoet, zonder het te veroordelen of te rechtvaardigen. Elk probleem dat je helder waarneemt is opgelost.

– Krishnamurti –

Wat is het ?

Psycho-energetisch coaching is een ervarings-gerichte coachingsmethode (voice dialogue, 5 elementen-leer, dynamische opstellingen e.a.) waarbij we via gesprekken en doelgerichte energetische oefeningen trachten meer inzicht te krijgen in eigen gedrag, persoonlijke hinderpalen en moeilijk te verwerken emoties. We gaan samen op zoek naar mentale overtuigingen die niet meer passen bij het huidige leven. Vanuit de nieuw verworven inzichten kunnen deze transformeren. Het grondingsprincipe (goed geaard zijn) is tevens van belang. Eveneens helpt deze coaching om meer verbinding met je eigen spiritualiteit te maken en deze te verdiepen.

De praktijk is gelegen in een mooie natuuromgeving. Het werken in de natuur kan een extra dimensie bieden om tot innerlijke rust te komen en om nieuwe inzichten te faciliteren .

Vanuit mijn jarenlange ervaring als psychomotorisch therapeut maak ik ook gebruik van lichaamswerk. Technieken die helpen om goed je eigen lijf te leren voelen, het toelaten van een diepe innerlijke rust in jezelf en het leren luisteren naar wat je lichaam je wil vertellen.

Voor wie ?

Zit je in een levensfase waar je nood hebt om op zoek te gaan naar nieuwe levensinzichten, meer zelfkennis, meer zelfwaarde, vernieuwd zelfvertrouwen? Ben je op zoek om jezelf beter te leren kennen, persoonlijk te groeien, te ontdekken welke krachtbronnen je in je hebt, hoe je evenwichtiger kunt omgaan met hinderpalen in je leven, zoals bv. stress, angsten, vastgeroeste overtuigingen en gedragingen? Dan is deze coaching-aanpak wellicht iets voor jou: we verweven ervaringsgerichte energetisch en lichaamsgerichte oefeningen met verbale reflectie.

www.moviment.be